Expressie in Woord en Gebaar

een speelse ontdekkingsreis naar meer zelfbewustzijn

Expressie kunnen geven aan jezelf,  je situatie, wensen, angsten  en dromen geeft je het roer in eigen handen (terug…).

Dit gebeurt door een gevarieerd programma van bewegings-, schrijf-  en theateroefeningen, afgestemd op je omstandigheden en de vraag.

Zo ontstaat de basis om het leven weer te laten stromen en ook waar te kunnen nemen, wat je tegenhoudt.

Inzichten verbonden met een lichamelijke ervaring zijn blijvender.

Het is een ontdekkingsreis, die ontspanning, vrolijkheid en diepgang met zich meebrengt – en aankomen bij jezelf.

Iedereen is welkom.

Er is geen voorkennis nodig – alleen de moed, om jezelf te willen zijn.